Zpráva o uplatňování územního plánu

2. zpráva o uplatňování územního plánu Chotyně

návrh zprávy o uplatňování územního plánu (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do 30 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky. Posledním dnem podání je pátek 25. srpna 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

_______________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Chotyně dne 25. 6. 2013 schválilo 1. zprávu o uplatňování územního plánu obce Chotyně.

Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf)