19.12.2013
Jan Král

Doporučení postupu pro účastníky E-aukce

Lidem, kteří vysoutěžili nižší ceny silové energie v E-aukci připravené městem Liberec, nyní společnost ČEZ komplikuje přechod k novému dodavateli elektrické energie. Náměstek primátorky Jiří Šolc připravil lidem návod, jak dále postupovat.

Vážení,

předně gratuluji všem z vás, kteří jste se (stejně jako já soukromě) účastnili elektronické aukce na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Naše město bylo první velkou elektronickou aukcí tohoto typu a po našem příkladu nás následují další velká města, nedávno Jablonec nad Nisou a včera Pardubice. Vysoutěžená cena je unikátně nízká, do karet nám hraje i to, že jsme soutěžili za „silnější koruny“, než je tomu dnes. Průkopníci to mají vždy těžší a organizace takto velké aukce byla časově i administrativně náročná.

Zatímco u přechodu zákazníků k novému dodavateli zemního plynu jsem nezaznamenal žádné větší potíže, u silové elektrické energie tomu tak není. Situaci se na jednu stranu nedivím, jde o velké peníze, na stranu druhou mne nemůže nechávat v klidu.

Většina z účastníků aukce svěřila plnou moc pro výpověď stávajícího dodavatele elektřiny dodavateli novému, a ten tak učinil s odkazem na ustanovení zákona 458/2000 Sb., §11a odst. 3. Tento zákon, v této pasáži, umožnuje „odejít“ rychleji než je standardní výpovědní lhůta tehdy, pokud stávající dodavatel zdraží dodávku. Zjednodušeně řečeno nový dodavatel chce mít zákazníky rychleji, než by byla standardní tříměsíční výpovědní lhůta.

Nový dodavatel se opírá o mírné zdražení poplatku za odběrné místo stávajícím dodavatelem, který ovšem toto zdražení doprovázel plošnou slevou. Stávající dodavatel si toto nechce nechat líbit a všem těmto zákazníkům rozeslal dopis, kterým toto odmítá a žádá je, aby zrušili plnou moc pro nového dodavatele, a tím se k němu vrátili (retence). Tento dopis byl doručován našim občanům od pátku 13. 12. 2013 a řadu účastníků aukce vystrašil a znejstil. Mnozí, zejména starší občané, dostali strach, že jim bude ukončena dodávka elektrické energie či budou vystavení sankcím.

Ať už níže popsané dopadne jakkoli, zdůrazňuji, že v žádném případě nebudou účastníci aukce vystaveni žádné sankci či přerušení dodávky elektrické energie. Toto mi potvrdil jak ředitel společnosti X Energie, s.r.o., Zdeněk Mráz, tak generální ředitel společnosti ČEZ prodej s.r.o. Ing. Pavel Hlavinka.

Ihned po seznámení se situací, v pondělí 16. 12. 2013 jsem kontaktoval Energetický regulační úřad (ERÚ), zaslal k analýze předmětné dokumenty a požádal o stanovisko v této věci. ERÚ je kompetentní úřad k řešení těchto typů sporů. Stanovisko jsem obdržel 18. 12. 2013 a je přílohou č. 1 tohoto textu. ERÚ dává v zásadě za pravdu novému dodavateli.

Dne 18. 12. jsem také měl osobní jednání s panem generálním ředitelem ČEZ Prodej a.s., který mne ujistil, že jejich kroky nejsou namířeny PROTI našim občanům a že se jedná čistě o věcný spor, zejména o výklad zákona 458/200 Sb., konkrétně §11a odst. 3. Společnost ČEZ Prodej musí jako dominantní dodavatel trhu postupovat vůči všem obchodníkům stejně. Nicméně za svým si stojí, jak mi bylo doručeno právním oddělením viz příloha č. 2 tohoto textu.

Stejný den 18.12. jsem hovořil také s administrátorem trhu, státní společností OTE (operátor trhu s elektřinou), která je odpovědná za evidenci odběrných míst. Ředitel společnosti Ing. Štastný mi telefonicky sdělil, že oni konají dle doporučení ERÚ a že v žádném případě nedojde k poškození zájmů spotřebitele. U zaslaného „vzorového“ zákazníka již byla odběrné místo připsáno novému dodavateli. Stávající dodavatel má možnost ještě o zákazníka bojovat, tzv. „přebít jej“ ale podle OTE je v právu více dodavatel nový. Písemné stanovisko OTE je přílohou č.4.

Nový dodavatel ujišťuje své zákazníky, že i kdyby tento „boj“ o zrychlené přiřazení a čerpání levnější elektřiny již od 1. 1. 2014 byl neúspěšný, podá řádné výpovědi s tříměsíční lhůtou a garantuje cenu vzešlou z aukce 30. 9. 2013, která je nižší, než například včerejší vzešlá v aukci v Pardubicích u stejného dodavatele. Dopis zákazníkům je příloha č. 3.

Po důkladném seznámení se situací a s vědomím všech stanovisek doporučuji našim občanům, účastníkům elektronické aukce NEREFLEKTOVAT na dopis ČEZ Prodej, ale stávajícího dodavatele kontaktovat na speciálně vytvořeném čísle 371 100 301 a zde vyjádřit svůj názor, zdali chtějí být zákazníky X-energie (nový dodavatel) anebo setrvat u ČEZ Prodej (stávající dodavatel). Dohoda se společností ČEZ Prodej je na vstřícném chování a umožnění přechodu k 1. 1. 2014.

V žádném případě nebude nikdo vystaven žádné sankci či dvojí fakturaci, ale POZOR! v prvním měsíci nové dodávky přijde závěrečná vyrovnávací faktura od starého dodavatele a nové faktura od nového, ale toto není dvojitá fakturace.

Závěrem děkuji všem za trpělivost - nové postupy přinášejí úspory, ale také nové potíže. Já jsem se v tento předvánoční čas hloubkově seznámil s fungováním energetického obchodu. Bylo to náročné, ale zajímavé a poučné. V nastoupené cestě inteligentních úspor pokračuji dál.

S přáním klidných, požehnaných a vlídných svátků

Mgr. Jiří Šolc,
náměstek primátorky města Liberce