13.12.2012
Jan Král

Cenu Křesadlo získalo šest dobrovolníků

Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Tak zní motto ceny Křesadlo, pro kterou si ve středu 12. prosince přišlo do libereckého Malého divadla šest dobrovolníků působících v Libereckém kraji v různých oblastech veřejného života.

Záštitu nad druhým ročníkem předávání cen v Liberci převzala primátorka města Bc. Martina Rosenbergová. Zastupoval ji náměstek pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.

Na slavnostním předávání převzali ocenění pro rok 2012: Jana Vurstová z občanského sdružení D.R.A.K., dobrovolnice Jana Zyderová, Anna Olšová z Regionální organizace zdravotně postižených SEVER Liberec, Libuše Slámová z Jabloneckého klubu onkologických pacientů, Anna Lišková z Komise pro občanské záležitosti města Tanvald a vedoucí vodních skautů Vladimír Cvrček.

Oceněné dobrovolníky vybírala odborná hodnotící komise z desítek podaných nominací. O jednu úspěšnou nominaci se postaral náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda, který navrhl na ocenění Janu Vurstovou. Cenu včera v divadle osobně předal Janě Zyderové.

„Jsem rád, že se tradice udělování ceny Křesadlo podařila v Liberci obnovit, a že po šesti oceněných dobrovolnících v loňském roce můžeme letos opět odměnit touto cenou dalších šest výjimečných lidí za jejich nezištnou pomoc druhým,“ uvedl Kamil Jan Svoboda. Cena Křesadlo se v Liberci udělovala v období let 2004 – 2006, pak znovu až v roce 2011.

A proč právě cena v podobě křesadla? Dobrovolníky symbolicky spojuje s tímto nástrojem jejich poslání. A sice, že pomáhají vykřesat jiskry lidství. Cílem udělování ceny je nejen ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, ale také vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Text a foto: Jan Král

Ocenění v roce 2012:

Jana Vurstová

Je zakládající členkou občanského sdružení D.R.A.K., kde se věnuje handicapovaným dětem a jejich rodinám. Ve znamení základních hodnot - domov, rodina, aktivita, komunikace čili D.R.A.K. pořádá pro malé i velké klienty různé zajímavé akce, besedy a přednášky. Od roku 1981 aktivně pracuje pro sdružení dobrovolných hasičů ve Vesci. Organizuje praktické ukázky z jejich činnosti. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet, jak se pracuje s hadicí při hašení požáru, jak vypadá uniforma a co všechno musí hasič znát a umět, než se pustí do boje s plameny. Šest let je také pečovatelkou herce Františka Peterky.

Jana Zyderová

Je dobrovolnicí tři a půl roku. Dvakrát týdně navštěvuje seniory v Domě seniorů Liberec - Františkov. Svoji přímou a upřímnou účastí, rozhovory, nasloucháním a bezprostředním přístupem pomáhá navozovat u klientů s demencí pocit bezpečí. Dokáže se vcítit do jejich potřeb, a tak aniž by je omezovala, jim pomáhá zapojovat se do různých činností a prožívat i v pokročilém věku a často s nemocí „v patách“ plnohodnotný život. Doprovází klienty na výletech. Pomáhá organizovat akce typu vánoční či velikonoční pečení, přesazování květin. Doprovází klienty na koncerty a přednášky. Pomáhá jim, aby se dokázali zorientovat v současném moderním světě.

Anna Olšová

Třicet let pracuje jako předsedkyně Regionální organizace zdravotně postižených SEVER Liberec. Dobrovolně je každé úterý v sídle organizace k dispozici členům, kteří potřebují poradit s umístěním do domova důchodců, s podporou v nemoci a dalšími problémy. Kromě poradenství pomáhá pro členy zajistit tuzemské i zahraniční rehabilitační pobyty. Zajišťuje jim vstupenky a dopravu na kulturní představení, obstarává potřebné vybavení pro zdravotní cvičení klientů, zajišťuje školené cvičitelky. Pořádá členské schůze, kde seznamuje členy s činností organizace a jejími plány do budoucna. Pravidelně se účastní porad pořádaných městskými a krajskými výbory, aby nové informace ze sociální oblasti mohla přenést mezi klienty.

Libuše Slámová

Již 21 let pracuje pro JAKOP, čili Jablonecký klub onkologických pacientů. Je jeho zakladatelkou a zároveň předsedkyní. Založit JAKOP ji napadlo v době, kdy sama čelila zákeřné chorobě. Společně s MUDr. Heckelovou iniciovala první kontakty jabloneckých onkologických pacientů s českolipským klubem ARCUS. Po získání zkušeností byl již jen krok k založení klubu JAKOP, kde se jí podařilo shromáždit pracovitý výbor klubu, s jehož pomocí zajišťuje rekondiční pobyty, společenské akce, setkání se zajímavými lidmi, ale i návštěvy plaveckého bazénu, divadla a dalších kulturních či sportovních aktivit. Svojí prací dokázala vybudovat členskou základnu o počtu 120 lidí. Klub klade největší důraz na informovanost veřejnosti o prevenci proti nádorovým onemocněním.    

Anna Lišková

Je dlouholetou členkou Komise pro občanské záležitosti města Tanvald. Více než 39 let se věnuje seniorům a ostatním potřebným bez rozdílu věku. Jako bývalá profesorka tanvaldského gymnázia se účastní slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentům, které před lety vítala jako nové občánky města. Její hlavní nápor však zůstává v práci se seniory. Plánuje pro ně výlety po vlastech českých i do spřáteleného města Wittichenau v Německu. Jubilantům roznáší balíčky a co je důležitější, dobré slovo, porozumění a zájem o jejich problémy a starosti. Seniorům ráda poradí, ale také jim zajistí půjčení knih, které jim donese až do domu. Každoročně také pořádá setkání seniorů s představiteli obce, kde si mohou pohovořit o problémech, které je tíží. 

Vladimír Cvrček, Vezír

Bratr Vezír, Vladimír Cvrček se celoživotně věnuje výchově mládeže. Povoláním pedagog a dobrovolný vedoucí vodních skautů. Od roku 1972 prošel ve Flotile Liberec pozicí vedoucího oddílu až po funkci kapitána přístavu. Za svou svědomitou práci byl zvolen kapitánem vodních skautů České republiky. Svoje svěřence vedl a stále vede k samostatnosti, solidaritě, odpovědnosti za život svůj a životní prostor, ve kterém žijeme. Všichni ti, co ho znají, si ho váží především za jeho statečný postoj při šíření myšlenek o samostatnosti, solidaritě a odpovědnosti v dobách totalitního režimu, ale i v současné, podle něj, mnohdy povrchní a morálně zdevastované době.