26.01.2016

Město letos označí riziková parkoviště, pořídí mobilní kamery a podpoří osvětu seniorů

Nový Plán prevence kriminality 2016 – 2018, který již odsouhlasili liberečtí radní a který bude na konci ledna předložen zastupitelstvu, počítá v letošním roce se třemi novými projekty, podpořenými dotací od Ministerstva vnitra.

Jedním z dlouhodobých strategických cílů města a Městské policie Liberec, která Plán prevence kriminality předkládá, je snížit vysokou míru krádeží vozidel na území města. Proto bude jeden z chystaných projektů zaměřen na neoficiální parkoviště, která patří z hlediska krádeží automobilů k těm nejrizikovějším. „Jedná se převážně o místa v okolí vysílače Ještěd a ještědského skiareálu. Řidiči tyto plochy využívají, aby se vyhnuli poplatku za parkování, nebo proto, že jim vyhovují svou polohou. Už si ale neuvědomují, že se jedná o nepřehledná a nehlídaná prostranství na okraji města, kde ve zvýšené míře evidujeme krádeže vozidel,“ líčí ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Právě proto, že nejde o oficiální parkoviště, ale není účelné rozšiřovat na tyto plochy kamerový systém. Místo toho se na sedmi vytipovaných místech objeví cedule, které budou návštěvníky upozorňovat na bezpečnostní riziko a motivovat je k parkování na hlídaných oficiálních parkovištích. Projekt „Varovné značení rizikových parkovišť“ vyjde na 100 000 Kč, přičemž 90 000 Kč by měla činit státní dotace.

Dalším projektem budou „Lehké mobilní kamery“. Strážníci zatím mají k dispozici pouze jednu kameru a ta je kvůli své mohutnosti a závislosti na stálém připojení k elektrické síti neflexibilní. Tři nové mobilní kamery proto budou lehké a energeticky méně náročné, což umožní jejich snadnější a rychlejší přemístění. Kamery budou navíc vybavené zdrojem, který je udrží v provozu bez proudu minimálně 2 dny. „Mobilní kamery tak bude možné nainstalovat v podstatě kdekoliv - jak v rizikových lokalitách, spojených například s vandalismem, tak při mnoha sportovních či kulturních akcích, kde se předpokládá velká koncentrace lidí,“ informoval primátor Tibor Batthyány. Projekt by měl vyjít na cca 270 000 Kč, z nichž 243 000 by měla pokrýt dotace.

Třetí projekt pak bude zaměřen na práci se seniory, kteří patří k nejohroženějším skupinám obyvatel. „Právě seniory si za svůj cíl vybírají podomní prodejci, pouliční kapsáři či pořadatelé podvodných prodejních akcí. Práce se seniory, jako s cílovou skupinou různých projektů, je v Liberci dlouhodobě na vysoké úrovni, na čemž má kromě Městské policie Liberec zásluhu také Komunitní středisko Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče, nebo projekt Kurýrů prevence kriminality. I tak je ale potřeba osvětu neustále prohlubovat, protože kriminalita páchaná na seniorech je vážným problémem a pachatelé bohužel dovedou využívat některých legislativních nedostatků,“ konstatoval primátor.

Kriminalita na seniorech navíc někdy může být obtížně rozeznatelná, a to i pro někoho, kdo se věnuje prevenci v této oblasti. Projekt „Senior v ohrožení“ s náklady ve výši 50 000 Kč a předpokládanou pětitisícovou spoluúčastí města proto počítá se speciálními kurzy pro organizace a subjekty, které přímo pracují se seniory. Dvoublokový kurz bude zaměřen na rozeznání domácího násilí páchaného na seniorech, efektivní pomoc obětím trestných činů, nástrahy tržních mechanismů zacílených na seniory či na aktuální trendy a finty podomních a předváděcích prodejců.