13.09.2013
Jan Král

V oblastní galerii odstartovala poslední výstava před stěhováním do objektu lázní

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní přehlídku nově objevených děl nejvýznamnějších německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska. /FOTOGALERIE/

Výstava, která uzavře téměř sedmdesátiletou éru galerie v Liebiegově paláci v ulici U Tiskárny, potrvá až do konce roku. Nová výstava obrazů, soch, kreseb a grafik Mladí lvi v kleci odstartovala ve čtvrtek v podvečer v Oblastní galerii v Liberci.

Výstava, která vizuálem i specifickou instalací sází na dobovou atmosféru, zabírá v galerii dvě patra a nabízí 220 uměleckých děl německých výtvarníků z doby první republiky. Většina z nich bude pro veřejnost k vidění vůbec poprvé, protože němečtí autoři v našich končinách po odsunu upadli v zapomnění. „V tom, že jako rozlučkovou výstavu jsme vybrali právě tuto, je patrná symbolika. Liberec kdysi býval německým městem a sídlil zde německý umělecký spolek. Navíc je nutno dodat, že značná část vystavovaných děl pochází z našich sbírek,“ konstatoval ředitel Oblastní galerie v Liberci Jan Randáček.

Obdobnou sbírku má podle něj v České republice už jen Národní galerie v Praze, ale ta není až tak rozšířená a kvalitní. „Význam výstavy podtrhuje i fakt, že od druhé světové války v Čechách žádná podobná k vidění nebyla. Jako výjimku můžeme brát jen obdobně laděnou akci, která se v roce 1994 uskutečnila v tehdejší Městské knihovně v Praze,“ sdělil Jan Randáček.

Na vernisáž poslední výstavy před stěhováním galerie ze stávajícího Liebiegova paláce do nově zrekonstruovaných Lázní Františka Josefa I. se přišel podívat i náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

„Expozice prezentuje díla pro mnoho občanů Liberce neznámých německých autorů, kteří ve své době tvořili na Liberecku. Věřím, že přispěje k poznání části historie Liberce a bude zajímavá nejen pro občany města, ale i pro návštěvníky z Čech i ze zahraničí. Proto pomáháme galerii propagovat tuto výstavu například v partnerských městech Liberce,“ komentoval Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch.

Prosincová dernisáž bude pro osazenstvo galerie rozloučením se současnými prostory. Další expozice už budou instalovány v objektu bývalých lázní, kde by první výstava měla být přístupná veřejnosti už v únoru příštího roku. Stěhování probíhá už nyní. Začalo přesunem administrativy.

Oblastní galerie je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, kterému nyní patří nynější budova. To se ale s přesunem změní. Po 6 měsících od převzetí lázní galerií totiž zchátralý novorenesanční Liebiegův palác přejde do vlastnictví Statutárního města Liberce.

„Město má podle smlouvy, uzavřené před lety, povinnost převzít nynější sídlo Oblastní galerie Liberec. Budova je už mnoho let ve velmi špatném stavu, je napadena dřevomorkou. Bude nutná její rekonstrukce. Věřím, že se příštímu vedení města podaří najít pro Liebiegův palác nejen nový bohulibý účel, ale také potřebné finance na opravu, tak, jak se to městu podařilo s budovou starých městských lázní. Doufám také, že palác zůstane veřejnou budovou, že po rekonstrukci, kdy bude nutné brát v potaz i názory památkářů, bude sloužit občanům Liberce,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

Projekt revitalizace neorenesančních Lázní Františka Josefa I. na galerijní objekt si vyžádal 360 milionů korun s DPH. Většinu z této částky hradily evropské dotace v rámci IPRM – zóna Lidové sady. Povinnou spoluúčast ve výši 15% procent z ceny díla zaplatil Liberecký kraj. Celý projekt jako investor stavby připravilo Statutární město Liberec. Lázně rekonstruovala stavební firma Chládek a Tintěra. Revitalizace byla zahájena 9. září roku 2011 a trvala necelých 20 měsíců. Kvůli udržitelnosti projektu zůstanou opravené lázně ještě 5 let vlastnictví Statutárního města Liberec. Galerie zatím bude rekonstruovanou libereckou památku i nový depozitář užívat v takzvané bezplatné výpůjčce.

Text: Jan Vrabec, foto: Jan Král