07.01.2016

Víte jak zpomalit postup poruch paměti? Přijďte na diskusi

Zveme vás na skupinovou diskusi pro lidi trpící poruchou paměti v pátek 22. ledna do Komunitního střediska Kontakt v Liberci.

ZAPOMÍNÁTE?
TRPÍTE PORUCHAMI PAMĚTI?
NEBO MÁTE VE SVÉ RODINĚ NĚKOHO, KDO TRPÍ PORUCHAMI PAMĚTI A ZAPOMÍNÁ?
A O KOHO TAK TROŠKU PEČUJETE? …

Připravujeme řešení, které by mělo dokázat výrazně zpomalit postup poruch paměti do horších stádií kognitivních poruch či Alzheimerovy choroby, a potřebujeme vaši pomoc!

Přijďte pomoci s vývojem řešení pro vás či vaše rodinné příslušníky!

Kdy a kde: pátek 22. 1. 2016, od 13:00 (do 17hod) v prostorech Komunitního střediska Kontakt (Palachova 504/7, 460 01, Liberec – naproti MHD Šaldovo náměstí, 5. Patro)

Po skupinové diskusi, kde se budeme bavit o každodenních aktivitách, potřebách a technologických možnostech, bude následovat blok zaměřený na sdílení zkušeností a rad mezi lidmi postiženými poruchou paměti. Občerstvení na akci bude zajištěno zdarma. Náklady na dopravu (hromadnou dopravu) budou uhrazeny v plné výši na místě.

Kdo organizuje akci: DEX Innovation Centre (Liberec), neziskové multioborové inovační centrum s aktivitami zejména v oblastech zdravotnictví, IT, vzdělávání a infrastruktury.

S výraznou pomocí: liberecká geriatrická ambulance - MUDr. Alena Jiroudková, liberecká poradna pro poruchy paměti, odd. ONP KNL, a.s. (Kontaktní místo ČALS) - Mgr. Lucie Ptáčková, Komunitní středisko Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Domov důchodců Františkov, Reva o.p.s., Alzheimer Europe a Česká Alzheimerovská společnost.

Kapacita akce je omezena pro maximálně 10 rodinných příslušníků (pečovatelů) a jejich 10 lidí s problémy paměti. Tedy celkově pro 20 lidí. Člověk s poruchou paměti, či rodinný příslušník může samozřejmě přijít i sám bez doprovodu druhého.

PŘIHLASTE SE!
Přihlaste se na akci prosím do 20. 1. 2016 včetně zavoláním na 777 477 497 či posláním emailu na michal.stefan@dex-ic.com s předmětem „diskuse 22.1.“ a uvedením vašeho jména a kontaktu na Vás (telefon, email).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci programu výzkumu a vývoje Horizont 2020 pod číslem grantu 643399.