Oddělení registru řidičů

Mgr. Lucie Močárková

Foto - portrét
vedoucí oddělení registru řidičů
Tel.: 48 524 3821
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 3.15

Oddělení silniční a dopravní

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 38 36

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Augstenová Michaela referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3818
Brabencová Karolina referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3818
Broulíková Renata referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14b 48 524 3824
Haflant Pavel referent oddělení registru řidičů přestupky, zkušební komisař řidičů Frýdlantská 183/4 3.14c 48 524 3857
Hainzová Barbora referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3822
Havířová Marcela referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3818
Kellerová Klára referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.09 48 524 3863
Kozáková Iva referent oddělení registru řidičů bodový systém řidičů, zdravotní způsobilost řidičů Frýdlantská 183/4 3.07 48 524 3828
Krojidlová Martina referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.09 48 524 3851
Moravcová Tereza referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3864
Mudrá Kristýna referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3818
Podzimková Kateřina referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14d 48 524 3858
Šimáňová Věra referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3818
Šťastný Jan referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3818
Tesařová Aneta referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14a 48 524 3852
POPIS ČINNOSTI
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a zkoušky žadatelů o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • projednává přestupky a správní delikty podle zvláštních právních předpisů

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), tím, že uděluje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - 95, 98 - 102 zákona 361/2000 Sb.), nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb., nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb.), vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů  (§ 109 - 112 zákona č. 361/2000 Sb.), vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.), zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičské oprávnění a  oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 2. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (119 – 121 zákona č. 361/2000 Sb.),
 3. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů (§ 123b – 123e zákona č. 361/2000 Sb.),
 4.  projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů (§ 123f zákona č. 361/2000 Sb.),     
 5. vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona 361/2000),
 6. provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.),
 7. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (118c zákona č. 361/2000 Sb.),
 8. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb.),
 9. projednává přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb.),
 10. projednává správní delikty právnických a fyzických podnikajících osob podle § 125d zákona č. 361/2000 Sb.),
 11. projednává přestupky dle § 42a a správní delikty dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
 12. projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství dle § 23  zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
 13. projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a  přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 odst. 1  zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
 14. projednává přestupky  dle § 16 a správní delikty právnických osob dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 15. projednává přestupky dle § 83 a správní delikty právnických osob a  podnikajících fyzických osob dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb. o  podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 16. projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob dle § 56 zákona 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 17. projednává přestupky dle § 50 a správní delikty právnických a  podnikajících fyzických osob dle § 51 zákona č.  266/1994 Sb., o  drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 18. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce (§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. o  přestupcích),
 19. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí (§ 2 - 6 zákona 247/2000 Sb.),
 20. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32, 33, 38 - 45 zákona 247/2000),
 21. provádí přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 45 zákona 247/2000 Sb.)
 22. provádí přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení (§ 45a zákona 247/2000 Sb.)
 23. provádí přezkoušení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle § 52b zákona č. 247/2000 Sb.;
 24. vydává průkaz profesní způsobilosti (§ 52c zákona č. 247/2000 Sb.);
 25. provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona č. 247/2000 Sb. (§ 54 až 55 zákona č. 247/2000 Sb.).

 

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto oddělení:

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zákon č. 247/2000 Sb.,  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zákon č. 168/1999 Sb.,  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích