Oddělení registru vozidel

Bc. Jaroslav Nedoma

Foto - portrét
vedoucí oddělení registru vozidel
Tel.: 48 524 3855
Budova: 1. máje 108/48

Oddělení registru vozidel

Sídlo: budova Uran (ul. 1. máje 108, Liberec 2)
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec
Telefon: +420 485 243 841 INFORMACE REGISTRU VOZIDEL

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartošová Jana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3842
Bc. Bernkopfová Zuzana referent oddělení registru vozidel správní delikty, povolováni SME, zkušební komisař 1. máje 108/48 48 524 3846
Dufek Roman referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3844
Ellschlögerová Jana referent oddělení registru vozidel správní delikty, RZ na přání 1. máje 108/48 48 524 3848
Geier Marek referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3853
Koloušková Klára referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3843
Bc. Kozlovský Karel referent oddělení registru vozidel schvalování tech.způsobilosti vozidel, zkušební komisař 1. máje 108/48 48 524 3856
Krausová Zuzana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3861
Ledvinková Lenka referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3837
Pátková Alena referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3835
Perničková Dana referent oddělení registru vozidel schvalování tech.způsobilosti vozidel 1. máje 108/48 48 524 3849
Skalická Kateřina referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3865
Vícová Hana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3847
Votočková Simona referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3850
POPIS ČINNOSTI
 • vede registr vozidel 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • vede registr historických a sportovních vozidel
 • vede agendu stanic emisních  kontrol
 • schvaluje výcviková vozidla autoškol

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon 56/2001 Sb., v platném znění, dále jen zákon),
 2. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona),
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona) ,
 4. provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel § 8 - 10 zákona),
 5. rozhoduje o trvalém nebo dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona)
 6. schvaluje technickou způsobilosti jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona),
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona),
 8. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona),
 9. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 a § 66 zákona),
 10. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona),
 11. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a  změny jeho užívání (§ 9,10 zákona 247/2000 Sb., v platném znění),
 12. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona),
 13. vede registr historických a sportovních vozidel  (§ 80 zákona),
 14. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§ 80 zákona),
 15. vydává osvědčení  o registraci a průkazu historického vozidla (§ 80 zákona),
 16. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrční značkou pro sportovní vozidlo (§ 80 zákona),
 17. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§ 80 zákona),
 18. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na  základě protokolu o testování sportovního vozidla (§ 80 zákona), 
 19. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§ 80 zákona).

Dokumenty odboru

formulář ODRV č. 01 - ŽÁDOST O ZÁPIS VOZIDLA DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Nová vozidla, doposud neregistrovaná v ČR (včetně vozidel dovezených - s cizozemskými doklady).
 

formulář ODRV č. 02 - ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚN ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Změna barvy, zápis tažného zařízení, montáž LPG, změna adresy, montáž majáků apod. Nejedná se o oficiální formulář - pouze pomoc klientům, oficiální tiskopis dle současné legislativy neexistuje, žádost může být volnou formou.
 

formulář ODRV č. 03 - ŽÁDOST O VYŘAZENÍ VOZIDLA SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU A ZÁPIS ZÁNIKU VOZIDLA

Uložení RZ do depozitu, zápis adresy umístění vyřazeného vozidla, zápis zániku (eko likvidace ...)
 

formulář ODRV č. 06 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO DOKLADU K VOZIDLU

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení technického průkazu či osvědčení o registraci.
 

formulář ODRV č. 08 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA VÝVOZ

Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz s omezenou platností pro osobu z jiného státu - pouze vozidla registrovaná v ČR.
 

formulář ODRV č. 09 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY REGISTRAČNÍ ZNAČKY - NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ, ZA POŠKOZENOU

K umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol), nebo z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, nebo registrační značkou na přání.
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

Chystaná změna dotýkající se registru vozidel

- návrh zákona, kterým se mění zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 

Zadržela Vám policie osvědčení o registraci vozidla?

- postup jak získat zadržené osvědčení zpět ...