Odbor školství a sociálních věcí

Mgr. Pavel Kalous

Foto - portrét
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tel.: 48 524 3331
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 112

Odbor školství a sociálních věcí

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 384

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Menšíková Michaela referent ekonomický a správní sekretariát odboru, fond pro podporu a rozvoj vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1 111a 48 524 3384
Mgr. Vodolanová Ivana právník odboru školství a sociálních věcí právní problematika v působnosti odboru nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3378

Oddělení humanitní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bílková Iveta referent sociálních služeb - terén
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Janíčková Miroslava referent sociálních služeb 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer strategického plánování sociálního začleňování 1. máje 108/48 16 48 524 4965
Mgr. Kalous Pavel vedoucí odboru školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše 1 112 48 524 3331
Bc. Kopová Veronika právní specialista oddělení humanitního pohledávky, exekuce 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Kotková Bronislava referent oddělení humanitního nájemní smlouvy, humanitní komise 1. máje 108/48 20 48 524 4964
Macková Lucie referent oddělení humanitního SIPO, změnové listy, ukončení nájmů 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Bc. Marcinková Kateřina referent sociálních služeb komunitní plánování, žádosti o DPS 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Bc. Morcová Dana vedoucí oddělení humanitního sociální práce 1. máje 108/48 22 48 524 3184
Sobotková Michaela referent oddělení humanitního zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961

Oddělení školství

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, spádové obvody, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3376
Keřková Petra referent oddělení školství občanské obřady (vítání občánků, ukončení studia, oceňování dárců krve aj.), pozemky svěřené kulturním a školským PO nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3382
Bc. Romanopulu Alena referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3375
Mgr. Řebíčková Lenka vedoucí oddělení školství nám. Dr. E. Beneše 1 111a 48 524 3374
Mgr. Špringlová Martina specialista oddělení školství přímé náklady na vzdělávání, personální metodika nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3379
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát : Michaela Menšíková

Přímá linka : 485 243 384

e- mail :

1.patro, kancelář č. 111 a

 

  • zabezpečuje agendu odboru školství a sociálních věcí;
  • zajišťuje veškerou administraci Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání včetně správní rady;
  • připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání.

 

Oddělení školství  - Historická radnice - 1. patro, kancelář č. 111,  111a. 

Aktuality odboru

09.10.2015

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.