Odbor školství a sociálních věcí

Mgr. Pavel Kalous

Foto - portrét
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tel.: 48 524 3331
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 112

Odbor školství a sociálních věcí

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 384

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Menšíková Michaela referent ekonomický a správní sekretariát odboru, fond pro podporu a rozvoj vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1 111a 48 524 3384
Mgr. Vodolanová Ivana právník odboru školství a sociálních věcí právní problematika v působnosti odboru nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3378

Oddělení humanitní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bílková Iveta referent sociálních služeb - terén
Grajcarová Lenka referent sociálních služeb - terén
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Janíčková Miroslava referent sociálních služeb 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer strategického plánování sociálního začleňování 1. máje 108/48 16 48 524 4965
Mgr. Kalous Pavel vedoucí odboru školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše 1 112 48 524 3331
Bc. Kopová Veronika právní specialista oddělení humanitního pohledávky, exekuce 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Kotková Bronislava referent oddělení humanitního nájemní smlouvy, humanitní komise 1. máje 108/48 20 48 524 4964
Macková Lucie referent oddělení humanitního SIPO, změnové listy, ukončení nájmů 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Bc. Marcinková Kateřina referent sociálních služeb komunitní plánování, žádosti o DPS 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Bc. Morcová Dana vedoucí oddělení humanitního sociální práce 1. máje 108/48 22 48 524 3184
Sobotková Michaela referent oddělení humanitního zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961

Oddělení školství

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Brzulová Jana školní asistent
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, spádové obvody, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3376
Čarná Hana školní asistent
Doležalová Michaela školní asistent
Hladká Adela školní asistent
Hýbnerová Lucie školní asistent
Jungwirtová Denisa školní asistent
Katrenová Barbora školní asistent
Keřková Petra referent oddělení školství občanské obřady (vítání občánků, ukončení studia, oceňování dárců krve aj.), pozemky svěřené kulturním a školským PO nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3382
Kunický Tomáš školní asistent
Kůtková Markéta školní asistent
Novotná Andrea školní asistent
Bc. Romanopulu Alena referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3375
Mgr. Řebíčková Lenka vedoucí oddělení školství nám. Dr. E. Beneše 1 111a 48 524 3374
Semeráková Dagmar školní asistent
Sommerová Jana odborný garant nám. Dr. E. Beneše 1 111
Šimková Pavla školní asistent
Mgr. Špringlová Martina specialista oddělení školství přímé náklady na vzdělávání, personální metodika nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3379
Veverková Monika školní asistent
Zibarová Tereza školní asistent
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát : Michaela Menšíková

Přímá linka : 485 243 384

e- mail :

1.patro, kancelář č. 111 a

 

  • zabezpečuje agendu odboru školství a sociálních věcí;
  • zajišťuje veškerou administraci Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání včetně správní rady;
  • připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání.

 

Oddělení školství  - Historická radnice - 1. patro, kancelář č. 111,  111a.