Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Ing. Veronika Vanerová

Foto - portrét
vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
Tel.: 48 524 3713
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 1.04

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3714
Brázdová Markéta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Čejková Šárka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Chottová Anna referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3735
Jadrný Jiří referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3718
Kačerová Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3722
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3730
Klucká Jaroslava referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3732
Kohoutová Martina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel evidence obyvatel, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3728
Korba Ondřej specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel - rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel- rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3736
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3737
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3730
POPIS ČINNOSTI

Oddělení dokladů a evidence obyvatel se řídí zákony:

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, v platném znění

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě
 •  
SPRÁVNÍ POPLATKY  
cestovní pas ve lhůtě do 30ti dnů 600,-
cestovní pas pro dítě do 15 let ve lhůtě do 30ti dnů 100,-

cestovní pas "blesk" ve lhůtě 6 pracovních dnů

4000,-
cestovní pas "blesk" pro dítě do 15 let ve lhůtě 6 pracovních dnů 2000,-
přihlášení k trvalému pobytu (děti do 15 let bez poplatku) 50,-
výpis z informačního systému (cena za stránku) 50,-
občanský průkaz s el. čipem 500,-
zápis titulu do občanského průkazu  200,- 
vyhotovení občanského průkazu z osobního důvodu  200,- 
občanský průkaz pro dítě do 15ti let  50,- 

občanský průkaz - po ztrátě, odcizení, poškození

100,-
návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - za každou osobu  100,- 
ukončení pobytu na území ČR  100,- 
převzetí pasu a občanského průkazu na jiném úřadě než bylo požádáno  100,- 

 

Správní poplatek se vybírá při podání žádosti!

Cestovní pas typu "blesk" již nelze vyhotovit na Magistrátu města Liberec. Tento typ pasu je vyráběn ve Státní tiskárně cenin v Praze, ne dříve než ve lhůtě 6 pracovních dnů.

Oddělení dokladů a evidence obyvatel vykonává zejména tyto agendy:

Občanské průkazy - zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů

Cestovní doklady - zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, v platném znění

 • přijímá žádosti o vydání nových cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů

Evidence obyvatel - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě

 

Dokumenty odboru

Formulář SPEO/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPEO/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Aktuality odboru

25.04.2016

Dovolená s dětmi - doklady

Dovolená s dětmi - doklady
 
13.01.2012

Imobilní občané - občanské průkazy

Imobilní občané - občanské průkazy