Jednotné kontaktní místo

J E D N O T N É   K O N T A K T N Í   M Í S T O

Co jsou jednotná kontaktní místa (JKM)?

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v  oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a  zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.

Jak JKM funguje?

KM předá  žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodovat. Nemusíte již dumat na který úřad žádost poslat. JKM ji podá za Vás.

Krom žádosti o oprávnění  je možné posílat oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení  od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních  míst nebo jejich obsazení a hlášení fyzických osob podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám.

Podat žádost o oprávnění k poskytování služby budete už brzy moci z pohodlí domova.

Na portálu www. businessinfo.cz je umístěna aplikace, prostřednictvím které si kdokoli může podat žádost o oprávnění příslušnému úřadu. Abyste mohli tuto službu využít, musíte být držiteli elektronického podpisu. K dispozici je zde také spousta užitečných a praktických informací.

JKM poskytuje:

- Informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů.

- Obecné informace  o poskytování služeb v jiných členských státech.

- Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů.

- Obecné informace o ochraně spotřebitele v jejich členských státech.

- Kontaktní údaje osob které firmám i zákazníkům poskytnou praktickou pomoc v případě problémů s domácími úřady, ale i úřady jiných států EU.

JKM naleznete na obecních živnostenských úřadech v těchto městech:

Brno, Černošice, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Praha 1, Praha 7

Kdo má agendu JKM v Liberci na starosti:

Blanka Martiníková - referentka oddělení Živnostenský úřad
budova Nového magistrátu, přízemí, přepážka č. 8
tel.: 485 244 849
e-mail:

univerzální e-mail:

Související dokumenty: