Oddělení přípravy a řízení projektů

Mgr. Veronika Futóová

Foto - portrét
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Tel.: 48 524 3573
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 312

Oddělení přípravy a řízení projektů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 575

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Kotanidisová Hana specialista oddělení SRPP - projektový manažer vedoucí projektových týmů nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3586
Ing. arch. Lajksner Jan technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů člen projektových týmů, specialista pro architektonickou, projektovou a inženýrskou činnost nám. Dr. E. Beneše 1 316 48 524 3575
Ing. Mikešová Jana specialista oddělení SRPP - projektový manažer manažer projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3585
Ing. Řepková Hana specialista oddělení SRPP - projektový manažer vedoucí projektových týmů, manažer IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice nám. Dr. E. Beneše 1 314 48 524 3189
Mgr. Bc. Salacki Jan specialista oddělení SRPP - projektový manažer vedoucí projektových týmů nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3587
Weinerová Irena specialista oddělení přípravy a řízení projektů člen projektových týmů, specialista pro majetkoprávní operace nám. Dr. E. Beneše 1 316 48 524 3510
POPIS ČINNOSTI

 

 • oddělení v rámci odboru strategického rozvoje a dotací monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
 • poskytuje poradenství v oblasti evropských fondů organizacím SML
 • v programovém období 2007 - 2013 realizuje:
  • zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady
  • tématický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
   Podrobné informace o IPRM naleznete na stránkách www.liberec-iprmls.cz
 • administruje dílčí projekty v rámci OPVK
  • Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje
  • Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ
  • Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ
  • Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec
 • administruje dílčí projekty v rámci OPLZZ

  • Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřízených či založených organizací
  • Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
  • Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML
   Podrobné informace o projektech OP LZZ naleznete na stránkách www.oplzz-liberec.cz
 • A) Samostatná působnost

  1. jako odborný garant projektového řízení dle Směrnice rady města č. 10 Projektové řízení, zajišťuje činnost Projektové kanceláře;
  2. koordinuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města;
  3. za SML zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů;
  4. koordinuje řízení složitých projektů, projektový tým seznamuje se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, plní podmínky poskytovatele dotací, monitoruje dodržení závazných podmínek, projednává případné změny v projektu s poskytovateli dotací;
  5. po dokončení projektu za SML zabezpečuje vyúčtování dotací v součinnosti s příslušnými útvary MML, pokud není dotace u jednodušších projektů vyúčtována přímo příslušným útvarem;
  6. komplexně zajišťuje implementaci Integrovaných plánů rozvoje města; Integrovaných plánů rozvoje území, Akčních plánů-realizaci projektů, které jsou součástí těchto plánů;
  7. pro projekty odboru strategického rozvoje a dotací zajišťuje vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a nemovitostem;
  8. zajišťuje komplexní přípravu investičních akcí v rámci rozvojových projektů, pokud nejde o akce svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML.
  9. zajišťuje plnění Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 


  B) Přenesená působnost
  Nevykonává

  Aktuality odboru

  01.04.2015

  Žáci tří základních libereckých škol budou využívat nová hřiště pro sport

  Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájilo statutární město Liberec dne 1. 4. 2015 realizaci posledního projektu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, pod názvem „Volnočasové plochy Liberec I“.
   
  24.09.2014

  Dokončené projekty IPRM Liberec

  Přehled dokončených projektů realizovaných v rámci IPRM - zóna "Lidové sady" a IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci v plánovacím období 2007 - 2013.
   
  23.09.2014

  Základní škola Aloisina Výšina na libereckém sídlišti Kunratická se pyšní novým hřištěm

  Zbrusu novým multifunkčním hřištěm se může chlubit další liberecká základní škola. V úterý 23. září byla slavnostním otevřením završena rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Aloisina Výšina, která je součástí projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.
   
  19.09.2014

  Revitalizace městských lázní na galerijní objekt je Stavbou roku Libereckého kraje 2014

  Další velký úspěch slaví projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, z něhož vzešla současná Galerie Lázně. Unikátní přestavba jedné z nejcennějších libereckých památek získala v konkurenci dalších 8 staveb ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2014. Slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 18. září právě v Galerii Lázně.
   
  18.09.2014

  Liberecká zoo se novým zázemím posunula do extraligy zoologických zahrad

  Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše přinesl Zoologické zahradě Liberec projekt „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“, který byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 18. září.
   
  Předchozí
  1
  ...