Oddělení přípravy a řízení projektů

Mgr. Veronika Futóová

Foto - portrét
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Tel.: 48 524 3573
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 312

Oddělení přípravy a řízení projektů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 575

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Brzáková Kristýna specialista oddělení SRPP - finanční manažer finanční manažer projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci"; manažer projektů IPRÚ "Zlepšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru" a "Zlepšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května" nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3572
Ing. Kotanidisová Hana specialista oddělení SRPP - projektový manažer manažer projektů IPRÚ "Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi" a "Navýšení kapacit pro MŠ Beruška" nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3586
Ing. Mikešová Jana specialista oddělení SRPP - projektový manažer manažer projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci"; manažer projektu IPRÚ "Zlepšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického" nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3585
Ing. Řepková Hana specialista oddělení SRPP - projektový manažer manažer projektu "4 města zachraňující přes hranice"; manažer IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice nám. Dr. E. Beneše 1 314 48 524 3189
Ing. Vorlová Dana specialista oddělení SRPP - projektový manažer manažer projektu IPRÚ "Sociální bydlení města Liberce" nám. Dr. E. Beneše 1 313 48 524 3587
Weinerová Irena specialista oddělení přípravy a řízení projektů člen projektových týmů, specialista pro majetkoprávní operace nám. Dr. E. Beneše 1 316 48 524 3510
POPIS ČINNOSTI

 

 • oddělení v rámci odboru strategického rozvoje a dotací monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
 • poskytuje poradenství v oblasti evropských fondů organizacím SML
 • v programovém období 2007 - 2013 realizuje:
  • zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady
  • tématický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
   Podrobné informace o IPRM naleznete na stránkách www.liberec-iprmls.cz
 • administruje dílčí projekty v rámci OPVK
  • Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje
  • Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ
  • Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ
  • Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec
 • administruje dílčí projekty v rámci OPLZZ

  • Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřízených či založených organizací
  • Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
  • Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML
   Podrobné informace o projektech OP LZZ naleznete na stránkách www.oplzz-liberec.cz
 • A) Samostatná působnost

  1. jako odborný garant projektového řízení dle Směrnice rady města č. 10 Projektové řízení, zajišťuje činnost Projektové kanceláře;
  2. koordinuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města;
  3. za SML zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů;
  4. koordinuje řízení složitých projektů, projektový tým seznamuje se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, plní podmínky poskytovatele dotací, monitoruje dodržení závazných podmínek, projednává případné změny v projektu s poskytovateli dotací;
  5. po dokončení projektu za SML zabezpečuje vyúčtování dotací v součinnosti s příslušnými útvary MML, pokud není dotace u jednodušších projektů vyúčtována přímo příslušným útvarem;
  6. komplexně zajišťuje implementaci Integrovaných plánů rozvoje města; Integrovaných plánů rozvoje území, Akčních plánů-realizaci projektů, které jsou součástí těchto plánů;
  7. pro projekty odboru strategického rozvoje a dotací zajišťuje vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a nemovitostem;
  8. zajišťuje komplexní přípravu investičních akcí v rámci rozvojových projektů, pokud nejde o akce svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML.
  9. zajišťuje plnění Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 


  B) Přenesená působnost
  Nevykonává

  Aktuality oddělení

  01.02.2017

  Liberecký kraj podpořil realizaci Cyklotrasy Odra Nisa

  Město Liberec získalo dotaci od Libereckého kraje na přípravu realizace dvou cyklostezek v našem městě.
   
  20.01.2017

  Vznikne nový azylový dům a sto sociálních bytů

  Díky projektům IPRÚ vznikne v Liberci Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a také nová síť sociálního bydlení. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu obou projektů.
   
  01.04.2015

  Žáci tří základních libereckých škol budou využívat nová hřiště pro sport

  Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájilo statutární město Liberec dne 1. 4. 2015 realizaci posledního projektu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, pod názvem „Volnočasové plochy Liberec I“.
   
  24.09.2014

  Dokončené projekty IPRM Liberec

  Přehled dokončených projektů realizovaných v rámci IPRM - zóna "Lidové sady" a IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci v plánovacím období 2007 - 2013.
   
  23.09.2014

  Základní škola Aloisina Výšina na libereckém sídlišti Kunratická se pyšní novým hřištěm

  Zbrusu novým multifunkčním hřištěm se může chlubit další liberecká základní škola. V úterý 23. září byla slavnostním otevřením završena rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Aloisina Výšina, která je součástí projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.
   
  Předchozí
  1
  ...

  Dokumenty oddělení

  V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy