Oddělení získávání dotací

Ing. Lucie Noswitz

Foto - portrét
vedoucí oddělení získávání dotací
Tel.: 48 524 3576
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 0.103

Oddělení získávání dotací

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon:

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Cimbálová Jana SÚPM - projektový a programový pracovník Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3188
Ing. Hajská Lucie manažer a koordinátor dotací Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3191
Ing. Nevařilová Petra manažer a koordinátor dotací Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3190
POPIS ČINNOSTI

Oddělení získávání dotací

Oddělení získávání dotací monitoruje externí zdroje financování realizace rozvojových projektů města a poskytuje informace o těchto zdrojích ostatním organizačním složkám MML i SML. Oddělení identifikuje a eviduje rozvojové náměty, které rozpracovává v projektové záměry v návaznosti na dotační příležitosti, které skýtající především národní, evropské strukturální a investiční fondy a komunitární programy. Členové oddělení zajišťují potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů vč. koordinace přípravné fáze investičních i neinvestičních rozvojových projektů.

Aktuality odboru

28.06.2017

Chytrá doprava jako řešení pro maloobchod?

Dokáže chytrá doprava zvýšit počet návštěvníků obchodních zón a je parkování zásadním faktorem pro výběr obchodu? Odpovědi jsme nalezli na mezinárodním setkání projektu RetaiLink v Pécs.
 
15.06.2017

Lesní koupaliště čeká obnova

Zveme vás na veřejné projednání budoucnosti lesního koupalište, které proběhne dne 22.6.2017 od 16:00 přímo na místě. Rádi vás uvidíme.
 
09.06.2017

Liebiegovo město může být městskou památkovou zónou

Přijměte prosím pozvání na představení návrhu prohlášení Liebiegova města a Domoviny za městskou památkovou zónu, které se uskuteční ve středu 14. 6. 2017 na Náměstí pod Branou v Liberci.
 
30.05.2017

Ptali jsme se přímo na autobusovém nádraží

Další setkání s veřejností a představení vítězného návrhu podoby autobusového terminálu s parkovacím domem proběhlo v pondělí přímo na autobusovém nádraží. Diskutovat přišli jak řidiči autobusů, tak cestující veřejnost. Všichni byli zájmem radnice o jejich názory mile překvapeni a potěšeni.
 
26.05.2017

Podoba nového autobusového terminálu veřejnost zajímá

Ve čtvrtek 18. května se v přízemí budovy Magistrátu města Liberce konalo setkání s veřejností na téma představení vítězného návrhu projektu Terminál autobusového nádraží a parkovacího domu.
 
Předchozí
1

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy