Oddělení získávání dotací

Ing. Lucie Noswitz

Foto - portrét
vedoucí oddělení získávání dotací
Tel.: 48 524 3576
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 302

Oddělení získávání dotací

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon:

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Cimbálová Jana SÚPM - projektový a programový pracovník nám. Dr. E. Beneše 1 316 48 524 3188
Ing. Hajská Lucie manažer a koordinátor dotací nám. Dr. E. Beneše 1 315 48 524 3190
Mgr. Lamková Jana manažer a koordinátor dotací nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3574
Ing. Nevařilová Petra manažer a koordinátor dotací nám. Dr. E. Beneše 1 315 48 524 3190
POPIS ČINNOSTI

Oddělení získávání dotací

Oddělení získávání dotací monitoruje externí zdroje financování realizace rozvojových projektů města a poskytuje informace o těchto zdrojích ostatním organizačním složkám MML i SML. Oddělení identifikuje a eviduje rozvojové náměty, které rozpracovává v projektové záměry v návaznosti na dotační příležitosti, které skýtající především národní, evropské strukturální a investiční fondy a komunitární programy. Členové oddělení zajišťují potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů vč. koordinace přípravné fáze investičních i neinvestičních rozvojových projektů.

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy