10.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1129, Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk

Dražba - Jaroslava Filová

Dokument