10.07.2012
Jana Strnádková

Ćíslo 1130, Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec

Veřejná dražební vyhláška - dražba movitých věcí

Dokument