11.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1141, JUDr. Tomáš vrána, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov

Dražba - Jana Matěchová

Dokument