11.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1144, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutoský úřad Praha 10

Dražba - Ivana Uhlířová

Dokument