13.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1157, JUDr. Soňa Karasová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec

Dražba - Monika Váňová

Dokument