Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 842, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 22.06.2017 do 12.07.2017 , Jana Moravcová

Zveřejnění záměru pachtů pozemků, pronájmu pozemků a pronájmu prostoru sloužícího k podnikání

Dokument

 

Číslo 840, Ministerstvo obrany ČR

Vyvěšeno od 22.06.2017 do 18.07.2017 , Jana Moravcová

Výběrové řízení na předmět koupě popsaný pod variabilním symbolem 77170616: Liberec - pozemky p.č. 1242/3, 1242/4, k.ú. Starý Harcov, obec Liberec

Dokument

 

Číslo 835, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 21.06.2017 do 07.07.2017 , Kateřina Hartová

Výběrové řízení - využití volných nebytových prostor, ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6

Dokument

 

Číslo 821, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 20.06.2017 do 17.07.2017 , Jana Moravcová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/028/2017 a jeho podmínkách

Dokument

 

Číslo 820, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 20.06.2017 do 19.07.2017 , Jana Moravcová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/029/2017 a jeho podmínkách

Dokument

 

Číslo 819, Státní pozemkový úřad ČR

Vyvěšeno od 20.06.2017 do 21.09.2017 , Jana Moravcová

Oznámení o zamýšlených převodech

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4, Dokument 5, Dokument 6

 

Číslo 793, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 14.06.2017 do 04.07.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Býšť (okres Pardubice)

Dokument

 

Číslo 784, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 13.06.2017 do 29.06.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 768, statutární město Liberec zastoupené Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 09.06.2017 do 26.06.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu objektu - kiosek občerstvení v areálu Dětského koutku v Lidových sadech

Dokument

 
Strana: [1]  [2]