Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 339, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 22.03.2017 do 18.04.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/010/2017 a jeho podmínkách

Dokument, Snímek

 

Číslo 328, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 20.03.2017 do 12.04.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/009/2017 a jeho podmínkách

Dokument, Snímek

 

Číslo 327, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 20.03.2017 do 11.04.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Dolní Hanychov, k. ú. Růžodol I, k. ú. Kateřinky u Liberce

Dokument

 

Číslo 302, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 13.03.2017 do 07.04.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/011/2017 a jeho podmínkách

Dokument

 

Číslo 294, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 10.03.2017 do 03.04.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu pozemků k. ú. Rochlice, záměr zemědělského pachtu pozemků k. ú. Staré Pavlovice, k. ú. Růžodol I, k. ú. Doubí u Liberce, k. ú. Karlinky, k. ú. Růžodol I, k. ú. Horní Hanychov, k. ú. Pilínkov, k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 290, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.03.2017 do 31.03.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemku (směna) p. č. 1057/1 - k. ú. Růžodol I

Dokument

 

Číslo 283, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 08.03.2017 do 30.03.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Liberec, k. ú. Kateřinky u Liberce

Dokument

 

Číslo 252, Ministerstvo obrany ČR

Vyvěšeno od 01.03.2017 do 28.03.2017 , Petra Seifertová

Výběrové řízení - prodej pozemků p. č. 1242/3, 1242/4 k. ú. Starý Harcov, obec Liberec

Dokument

 

Číslo 132, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 01.02.2017 do 18.04.2017 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument 1, Dokument 2