Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 2136, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.12.2016 do 16.01.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2575/18 k. ú. Liberec, p. č. 1057 k. ú. Růžodol I, p. č. 1228/2 k. ú. Krásná Studánka, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1001/4 k. ú. Starý Harcov, záměr zemědělského pachtu části pozemku p. č. 137/1 k. ú. Kunratice u Liberce

Dokument

 

Číslo 2135, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.12.2016 do 16.01.2017 , Petra Seifertová

Záměr výpůjčky pozemků p. č. 1428/27, 1428/29, 1428/31, 1428/35, 1428/39, 1428/40, 1428/48 k. ú. Růžodol I, záměr prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1562/22 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 2119, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 06.12.2016 do 06.01.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/041/2016

Dokument

 

Číslo 2108, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 02.12.2016 do 17.01.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - 9x

Dokument

 

Číslo 2099, statutární město Liberec zastoupené Základní školou Liberec, Broumovská 847, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 01.12.2016 do 19.12.2016 , Petra Seifertová

Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 2086, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 29.11.2016 do 19.12.2016 , Petra Seifertová

Záměr převodu (prodej) pozemku p. č. 675/2 - k. ú. Horní Růžodol

Dokument

 

Číslo 2085, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 29.11.2016 do 16.12.2016 , Petra Seifertová

Pronájem prostoru sloužícího podnikání - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 2084, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 29.11.2016 do 16.12.2016 , Petra Seifertová

Pacht pozemku - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 2076, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 28.11.2016 do 04.01.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/005/2016

Dokument