Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 916, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 25.06.2018 do 16.07.2018 , Petra Seifertová

Záměr výpůjčky části pozemku - p. č. 1140/1 k. ú. Ruprechtice

Dokument

 

Číslo 914, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 22.06.2018 do 09.07.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu pozemků - p. č. 4102/2, 4103/1, 4105/1, 4106/1, 4106/5, 4111/7, 4111/8, 5864/1, 4111/2, 4111/3 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 908, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 22.06.2018 do 09.07.2018 , Petra Seifertová

Záměr pachtu pozemku - p. p. č. 2580 k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 880, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 18.06.2018 do 09.07.2018 , Petra Seifertová

Záměr převodu pozemků (směna) - p. č. 4032/3, 4035/23, 5830/4 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 861, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 14.06.2018 do 19.07.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 1383 k. ú. Rochlice u Liberce, p. č. 450 k. ú. Horní Suchá u Liberce, p. č. 34/2 k. ú. Krásná Studánka

Dokument

 

Číslo 860, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 14.06.2018 do 02.07.2018 , Petra Seifertová

Záměr převodu pozemků (směna) - p. č. 865, p. č. 871 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 844, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 12.06.2018 do 28.06.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků (směna) p. č. 1552/5, 1553/1, 1555/1, 1556/2, 1558/2, 1558/3, 1558/4 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 843, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 12.06.2018 do 12.09.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k. ú. Krásný Les u Frýdlantu

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 842, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 27.06.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 837, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 03.07.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/028/2018 a jeho podmínkách

Dokument, Snímek

 

 
Strana: [1]  [2]