Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 193, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 16.02.2017 do 21.03.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/005/2017 a jeho podmínkách

Dokument

 

Číslo 180, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 10.02.2017 do 06.03.2017 , Petra Seifertová

Záměr výpůjčky pozemků p. č. 1716/1, 1716/2 v k. ú. Liberec, záměr pronájmu pozemků p. č. 729/2, 729/4 a části pozemku p. č. 1174 v k. ú. Krásná Studánka

Dokument

 

Číslo 179, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 10.02.2017 do 27.02.2017 , Petra Seifertová

Pronájem části nemovité věci jednotka č. 1400/203 v budově č. p. 1400, Liberec XXX - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 170, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 08.02.2017 do 08.03.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/004/2017 a jeho podmínkách

Dokument

 

Číslo 155, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 06.02.2017 do 28.02.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Liberec, k. ú. Rochlice u Liberce, k. ú. Horní Růžodol, k. ú. Dolní Hanychov, k. ú. Růžodol I, k. ú. Staré Pavlovice, k. ú. Kateřinky

Dokument

 

Číslo 146, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 03.02.2017 do 02.03.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Ruprechtice

Dokument

 

Číslo 145, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 03.02.2017 do 02.03.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Ruprechtice

Dokument

 

Číslo 132, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 01.02.2017 do 18.04.2017 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument 1, Dokument 2