Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 329, statutární město Liberec zastoupené Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 15.03.2018 do 03.04.2018 , Vendula Jarešová

Záměr umístění a provoz nápojového automatu na kávu v přízemí budovy Lidové sady č.p. 425/1

Dokument

 

Číslo 328, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 15.03.2018 do 03.04.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR - k. ú. Doubí u Liberce

Dokument

 

Číslo 323, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 14.03.2018 do 10.04.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Liberec, k. ú. Dolní Hanychov, k. ú. Pilínkov

Dokument

 

Číslo 303, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 07.03.2018 do 26.03.2018 , Vendula Jarešová

Projekt prodeje - převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec, katastrální území Ostašov u Liberce, pozemek p. č. 298/4

Dokument

 

Číslo 172, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 07.02.2018 do 17.04.2018 , Vendula Jarešová

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4