Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 83, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 19.01.2017 do 06.02.2017 , Petra Seifertová

Záměr bezplatného zapůjčení zpevněné asfaltové plochy v ulici Pastýřská na p. p. č. 567/3 v k. ú. Liberec a p. p. č. 567/1 v k. ú. 567/1 v k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 61, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 16.01.2017 do 02.02.2017 , Petra Seifertová

Záměr bezplatného zapůjčení zpevněné asfaltové plochy v ulici Pastýřská na p. p. č. 567/3 v k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 60, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 16.01.2017 do 06.02.2017 , Petra Seifertová

Záměr zemědělského pachtu pozemků p. č. 1107/1, 1108, 1109, 1179/4, 1221, 1236 k. ú. Vesec u Liberce, záměr pachtu pozemku p. č. 3397/7 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 49, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 12.01.2017 do 31.01.2017 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 36, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 09.01.2017 do 25.01.2017 , Petra Seifertová

Pronájem pozemků - k. ú. Vesec u Liberce

Dokument

 

Číslo 2217, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 28.12.2016 do 01.02.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/044/2016

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 2209, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 21.12.2016 do 26.01.2017 , Jana Moravcová

Projekt prodeje - převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec v k.ú. Ruprechtice p.č. 1635/3 a p.č. 1635/6

Dokument