Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1224, statutární město Liberec zastoupené - Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 15.08.2018 do 31.08.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o záměru pronajmutí nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 1223, statutární město Liberec zastoupené - Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 15.08.2018 do 31.08.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o záměru pronajmutí nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 1222, statutární město Liberec zastoupené - Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 15.08.2018 do 31.08.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o záměru pronajmutí nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 1193, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 10.08.2018 do 27.08.2018 , Petra Seifertová

Záměr zemědělského pachtu pozemku p. č. 431/10 v k. ú. Machnín, záměr pronájmu části pozemku p. č. 2465/2 v k. ú. Liberec, pozemku p. č. 583/3 v k. ú. Starý Harcov, záměr pachtu a výpůjčky části pozemku p. č. 1856 v k. ú. Starý Harcov, části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Machnín, pozemek p. č. 533/1 v k. ú. Františkov u Liberce, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2728/2 v k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 1179, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.08.2018 do 27.08.2018 , Petra Seifertová

Změna nájemce u Nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0012 na část pozemku p. č. 2046/2 k. ú. Liberec, záměr pronájmu části pozemku p. č. 901/1 k. ú. Ruprechtice, záměr pachtu pozemku p. č. 5606 k.ú. Liberec, záměr pachtu, nájmu a výpůjčky části pozemku p. č. 1492/1 a pozemku p. č. 1492/15 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 1172, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Vyvěšeno od 07.08.2018 do 23.08.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1979/1, k. ú. Vesec u Liberce

Dokument

 

Číslo 1142, statutární město Liberec, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 03.08.2018 do 20.08.2018 , Jana Reltonová

Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2197/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 1122, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 01.08.2018 do 17.09.2018 , Jana Reltonová

Nabídka pozemků k pronájmu/propachtování

Dokument

 

Číslo 1107, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 30.07.2018 do 22.08.2018 , Jana Reltonová

Projekt prodeje - převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - pozemek p. č. 970/8 v k.ú. Starý Harcov

Dokument

 
Strana: [1]  [2]