Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1175, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 17.08.2017 do 04.09.2017 , Jana Moravcová

Záměr pronájmu pozemků společnosti První festivalová s.r.o. pro účely konání hudebního festivalu

Dokument

 

Číslo 1154, statutární město Liberec zatoupené Základní uměleckou školou Liberec, Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 14.08.2017 do 30.08.2017 , Jana Moravcová

Oznámení o záměru pronájmu nebytového prostoru - prodejna CMI MELODIA, a.s.

Dokument

 

Číslo 1153, statutární město Liberec zatoupené Základní uměleckou školou Liberec, Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 14.08.2017 do 30.08.2017 , Jana Moravcová

Oznámení o záměru pronájmu nebytového prostoru - prodejna LIVOX, s.r.o.

Dokument

 

Číslo 1115, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.08.2017 do 28.08.2017 , Petra Seifertová

Záměr převodu pozemku (směna) - p. č. 134/3 k. ú. Vesec u Liberce

Dokument

 

Číslo 1114, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 08.08.2017 do 24.08.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu nebytového prostoru

Dokument

 

Číslo 1101, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 07.08.2017 do 23.08.2017 , Petra Seifertová

Směny pozemků a výpůjčka pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 1065, Státní pozemkový úřad ČR

Vyvěšeno od 02.08.2017 do 18.10.2017 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků k pronájmu

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 1060, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 01.08.2017 do 28.08.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4020 k. ú. Liberec, p. č. 898 k. ú. Dolní Hanychov, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1443/125 k. ú. Ruprechtice, změna nájemce u Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1237/1 k. ú. Rochlice u Liberce, záměr prodloužení Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1562/22 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 919, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 10.07.2017 do 29.09.2017 , Petra Seifertová

Záměr prodeje pozemků - p. p. č. 2055/1 k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 918, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 10.07.2017 do 31.08.2017 , Petra Seifertová

Nabídka ke koupi pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec, svěřených do správy Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou - p. č. 2080, p. č. 2081

Dokument

 
Strana: [1]  [2]