Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 69, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 16.01.2018 do 05.02.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1499/4 k. ú. Liberec, p. č. 5989 k. ú. Liberec p. č. 1495/1 k. ú. Rochlice u Liberce, změna čísel pozemkových parcel a změna výměry u Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432 na část pozemku p. č. 1235/2 k. ú. Rochlice u Liberce, záměr pronájmu a pachtu pozemku p. č. 458/2 k. ú. Liberec, záměr pronájmu, pachtu a výpůjčky pozemku p. č. 371 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 37, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 10.01.2018 do 01.02.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 1265/14 a 5809/4 k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 1809, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 21.12.2017 do 22.01.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/062/2017

Dokument

 

Číslo 1680, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 28.11.2017 do 28.02.2018 , Jana Moravcová

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Dokument

 

Číslo 1568, Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od 01.11.2017 do 24.01.2018 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků k pronájmu

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 1494, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 17.10.2017 do 31.01.2018 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - parc. č. 2055/1 k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument