Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1882, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 21.10.2016 do 14.11.2016 , Jana Moravcová

Záměr výpůjčky pozemku p.p. 3493/1 v k.ú. Liberec, záměr pachtu části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Františkov u Liberce, záměr pachtu části pozemku p.č. 5383 v k.ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 1884, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 21.10.2016 do 28.11.2016 , Jana Moravcová

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/037/2016

Dokument

 

Číslo 1836, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 19.10.2016 do 22.11.2016 , Jana Moravcová

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/022/2016

Dokument

 

Číslo 1764, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 05.10.2016 do 24.10.2016 , Petra Seifertová

Převod spoluvlastnického podílu garáže včetně pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k.ú. Dolní Hanychov

Dokument

 

Číslo 1751, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 05.10.2016 do 01.11.2016 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k.ú. Starý Harcov, Liberec, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Doubí u Liberce

Dokument

 

Číslo 1591, Státní pozemkový fond ČR

Vyvěšeno od 07.09.2016 do 07.12.2016 , Kateřina Hartová

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku - k.ú. Machnín, Růžodol I

Dokument