Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1524, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 20.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu pozemku - p. č. 97, k. ú. Doubí u Liberce

Dokument

 

Číslo 1519, statutární město Liberec zastoupené Zoologickou zahradou, Liberec, Lidové sady 425/1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 19.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu objektu a pozemku

Dokument

 

Číslo 1497, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 17.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec -  parc. č. 2080, parc. č. 2081 k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 1494, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Vyvěšeno od 17.10.2017 do 31.01.2018 , Petra Seifertová

Nabídka pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - parc. č. 2055/1 k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 1485, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 16.10.2017 do 06.11.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1562/22 k. ú. Rochlice u Liberce, záměr pronájmu pozemku p. č. 24/2 k. ú. Horní Růžodol

Dokument

 

Číslo 1439, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.10.2017 do 30.10.2017 , Petra Seifertová

Výběrové řízení - využití volných prostor 4x - ul. Česká 617, Liberec 25

Dokument

 

Číslo 1426, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, 5. května 64/49, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 05.10.2017 do 23.10.2017 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument

 

Číslo 1349, Ministerstvo obrany ČR

Vyvěšeno od 21.09.2017 do 25.10.2017 , Petra Seifertová

Výběrové řízení - prodej pozemků p. č. 1242/3, p. č. 1242, k. ú. Starý Harcov

Dokument