11.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1137, Statutární město Liberec, zastoupené : Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44

Pronájem nebytových prostor

Dokument