11.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1139, Statutární město Liberec (odbor ekonomiky a majetku)

Zřízení věcného břemene na dobu určitou

Dokument