11.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1145, Statutární město Liberec, zastoupené: Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace

Pronájem nebytových prostor

Dokument