12.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1152, Statutární město Liberec, zastoupené : Mateřská škola "SLUNÍČKO", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace

Pronájem nebytových prostor

Dokument