17.07.2012
Jana Moravcová

Číslo 1181, Statutární město Liberec (odbor ekonomiky a majetku)

Převod pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec

Dokument