27.05.2013
Jana Strnádková

Číslo 656, Statutární město Liberec (odbor ekonomiky a majetku)

Převod pozemků ve vlastnictví  Statutárního města Liberec - privatizační projekt

Dokument