Ostatní

Číslo 48, Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 11.01.2017 do 13.03.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Ostašov u Liberce

Dokument

 

Číslo 47, Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 11.01.2017 do 13.03.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Krásná Studánka

Dokument

 

Číslo 40, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 10.01.2017 do 27.01.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - "Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov"

Dokument

 

Číslo 32, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 06.01.2017 do 23.01.2017 , Petra Seifertová

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017

Dokument

 

Číslo 31, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 06.01.2017 do 23.01.2017 , Petra Seifertová

Usnesení veřejnou vyhláškou - převzetí věci správního řízení o žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Liberec, o vydání stavebního povolení na část stavby s názvem "I/13 I Liberec" v rozsahu "úprav místních komunikací, včetně chodníků"

Dokument

 

Číslo 5, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 02.01.2017 do 02.02.2017 , Petra Seifertová

Opatření obecné povahy na silnici I/35 v úseku silničního km cca 24,900 - 42,000 od MÚK Hodkovická po MÚK Ohrazenice

Dokument, Snímek 1, Snímek 2, Snímek 3, Snímek 4, Snímek 5, Snímek 6, Snímek 7, Snímek 8, Snímek 9

 

Číslo 2194, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 19.12.2016 do 20.01.2017 , Jana Moravcová

Oznámení - podání žádosti o změnu integrovaného povolení pro zařízení "Lakovna plastových autodílů" společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. se sídlem Kubelíkova 604, 460 78 Liberec, s přiděleným IČ: 261 95 348

Stručné shrnutí údajů, Oznámení

 

Číslo 2141, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 09.12.2016 do 20.01.2017 , Petra Seifertová

Vyhlášení 1. výzvy IPRÚ k předkládání projektů v oblasti zaměstnanosti

Dokument 

 

Číslo 2000, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 10.11.2016 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Fond zdraví a prevence - Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Dokument

 

Číslo 1999, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 10.11.2016 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Fond vzdělávání - Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Dokument

 
Strana: [1]  [2]