Ostatní

Číslo 427, Magistrát města Přerova

Vyvěšeno od 06.04.2017 do 09.05.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2/2017, č. j. MMPr/037279/2017/OE o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016

Dokument

 

Číslo 411, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 05.04.2017 do 16.05.2017 , Petra Seifertová

Vyhlášení 6. výzvy k předkládání projektových záměrů - Sociální začleňování

Dokument

 

Číslo 393, Městský úřad Zákupy

Vyvěšeno od 04.04.2017 do 09.05.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MUZ/1128/2017 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016

Dokument

 

Číslo 360, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyvěšeno od 27.03.2017 do 27.04.2017 , Petra Seifertová

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2017

Dokument

 

Číslo 278, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 06.03.2017 do 07.06.2017 , Petra Seifertová

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2017

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

Číslo 216, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 21.02.2017 , Petra Seifertová

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

 

Číslo 176, Český statistický úřad

Vyvěšeno od 09.02.2017 do 29.05.2017 , Petra Seifertová

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Dokument

 

Číslo 148, OMEXOM GA Energo s.r.o.

Vyvěšeno od 03.02.2017 do 02.10.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - výměna kabelu VN ve stávající trase - Liberec, Františkov, výměna kabelu VN TS4077-TS116

Dokument 

 

Číslo 136, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 01.02.2017 do 03.05.2017 , Jana Moravcová

Sportovní fond - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotace

Dokument

 

Číslo 137, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 01.02.2017 do 03.05.2017 , Jana Moravcová

Sportovní fond - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotace

Dokument

 
Strana: [1]  [2]