Ostatní

Číslo 219, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 22.02.2017 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 2. března 2017 od 15:00 hodin

Dokument

 

Číslo 216, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 21.02.2017 , Petra Seifertová

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

 

Číslo 215, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 21.02.2017 do 09.03.2017 , Petra Seifertová

Závěr zjišťovacího řízení - Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

Dokument

 

Číslo 202, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 17.02.2017 do 06.03.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Silnice I/13 I LIBEREC"

Dokument

 

Číslo 192, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 15.02.2017 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Dokument

 

Číslo 190, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 15.02.2017 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14H

Dokument, Snímek

 

Číslo 189, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 15.02.2017 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy 

Dokument, Mapa

 

Číslo 176, Český statistický úřad

Vyvěšeno od 09.02.2017 do 29.05.2017 , Petra Seifertová

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Dokument

 

Číslo 156, Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 06.02.2017 do 10.04.2017 , Petra Seifertová

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - obec Raspenava

Dokument

 

Číslo 148, OMEXOM GA Energo s.r.o.

Vyvěšeno od 03.02.2017 do 02.10.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - výměna kabelu VN ve stávající trase - Liberec, Františkov, výměna kabelu VN TS4077-TS116

Dokument 

 
Strana: [1]  [2]  [3]