Ostatní

Číslo 1335, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 19.09.2017 do 05.10.2017 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/35

Dokument, Snímek 1, Snímek 2, Snímek 3

 

Číslo 1332, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 18.09.2017 do 05.10.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - posuzování vlivů na životní prostředí - Stavební úpravy, příprava a zvýšení kapacity lití neželezných kovů v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r. o.

Dokument

 

Číslo 1327, Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno od 18.09.2017 do 04.10.2017 , Petra Seifertová

Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin roku smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých

Dokument

 

Číslo 1326, ČEZ Distribuce, a. s.

Vyvěšeno od 18.09.2017 do 16.11.2017 , Petra Seifertová

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Dokument

 

Číslo 1290, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 13.09.2017 do 29.09.2017 , Petra Seifertová

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Dokument

 

Číslo 1282, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 11.09.2017 do 27.09.2017 , Jana Moravcová

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Dokument

 

Číslo 1226, Městský úřad Stráž pod Ralskem

Vyvěšeno od 28.08.2017 do 29.09.2017 , Petra Seifertová

Oznámení - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MUSPR/4726/2017, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017

Dokument

 

Číslo 1100, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 07.08.2017 do 15.01.2018 , Petra Seifertová

Vyhlášení 10. výzvy IPRÚ k předkládání projektových záměrů - Sociální infrastruktura

Dokument

 

Číslo 1099, Magistrát města Liberec

Vyvěšeno od 04.08.2017 do 23.10.2017 , Petra Seifertová

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017

Dokument

 

Číslo 893, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 03.07.2017 do 02.10.2017 , Petra Seifertová

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci - Sportovní fond

Dokument

 
Strana: [1]  [2]