Ostatní

Číslo 2094, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 30.11.2016 do 16.12.2016 , Jana Moravcová

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24.11.2016

Dokument

 

Číslo 2075, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 25.11.2016 do 12.12.2016 , Petra Seifertová

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017

Dokument

 

Čsílo 2070, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 25.11.2016 do 12.12.2016 , Petra Seifertová

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dokument

 

Čsílo 2069, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 25.11.2016 do 12.12.2016 , Petra Seifertová

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

Dokument

 

Číslo 2000, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 10.11.2016 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Fond zdraví a prevence - Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Dokument

 

Číslo 1999, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 10.11.2016 do 03.03.2017 , Petra Seifertová

Fond vzdělávání - Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

Dokument

 

Číslo 1923, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 31.10.2016 do 01.02.2017 , Petra Seifertová

Fond rozvojové spolupráce - Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci - 2/2016

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4

 

Číslo 1658, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 16.09.2016 , Kateřina Hartová

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

 

Číslo 1243, Policie České republiky

Vyvěšeno od 21.07.2016 do 23.01.2017 , Jana Moravcová

Vyhlášení popisu věci

Dokument

 

Číslo 1138, Policie České republiky

Vyvěšeno od 29.06.2016 do 02.01.2017 , Petra Seifertová

Vyhlášení popisu věci

Dokument 1, Dokument 2