Ostatní

Číslo 1011, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 10.07.2018 do 27.08.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Dokument

 

Číslo 996, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyvěšeno od 04.07.2018 do 06.08.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o ztrátě služebního průkazu Ing. Vladimíra Mlčocha, pracovníka oddělení Obecní živnostenský úřad, odbor správních činností Městského úřadu Kopřivnice

Dokument

 

Číslo 993, Krajský úřad Libereckého kraje

Vyvěšeno od 04.07.2018 do 20.07.2018 , Petra Seifertová

Opatření obecné povahy - stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktualizovaného rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Harcovský potok

Dokument, Snímek

 

Číslo 979, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 03.07.2018 do 02.10.2018 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Fond kultury a cestovního ruchu

Dokument

 

Číslo 978, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 03.07.2018 do 02.10.2018 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Sportovní fond

Dokument

 

Číslo 974, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 03.07.2018 do 30.04.2019 , Petra Seifertová

20. výzva IPRÚ - Rozvoj tramvajových tratí

Dokument

 

Číslo 973, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 03.07.2018 do 01.10.2018 , Petra Seifertová

19. výzva IPRÚ - Sociální začleňování II

Dokument

 

Číslo 926, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyvěšeno od 28.06.2018 do 30.07.2018 , Jana Reltonová

Oznámení o ztrátě služebního průkazu Mgr. Miloslava Bulína, pracovníka odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hlavního města Prahy

Dokument

 

Číslo 840, Zeměměřický úřad

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 03.09.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018

Dokument

 

Číslo 668, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 15.05.2018 do 03.09.2018 , Jana Reltonová

Vyhlášení 16. výzvy IPRÚ k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Sociální infrastruktura II

Dokument

 
Strana: [1]  [2]