10.07.2012
Jana Strnádková

Číslo 1133, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Umístění dopraní značky - nám. Českých Bratří - dle situace

značka, snímek