06.08.2012
Jana Strnádková

Číslo 1296, Statutární město Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - vrtaná studna - Ing. Vlastimil Jirousek, Maruška Jirousková, Bc. Soňa Nosková

Dokument