01.04.2012
Jana Moravcová

Číslo 714, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - smluvní strany: Statutární město Liberec a Obec Šimonovice

Příloha:

Dokument