CYKLOSTEZKY 2015

Finanční příspěvek se poskytuje výhradně na:

- výstavbu cyklistické stezky,

- údržbu cyklistické stezky.

Z rozpočtu SFDI pro rok 2015 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85%.

 

Podklady pro zpracování žádostí jsou k dispozici zde:

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 a 2016

[XLS] Průvodní list k žádosti.