Dotace na výstavbu komunitních domů seniorů

Titul se letos vyhlašuje vůbec poprvé, je pro něj připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku. Podpora není zacílena pouze pro »klasické« seniory, tedy osoby starši 65 let, či pro osoby zdravotně a tělesně postižené, ale je určena pro seniory už od 60 let, u kterých je vysoká pravděpodobnost stále aktivní pracovní produktivity.

Počítá se s tím, že nájemníky budou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v ČR. Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mo¬hou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, který obsahuje minimálně deset, nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 45 m2 a sdílené pro-story, které podporují komunitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů. Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. eur na jeden dům, v souladu s nařízením Evropské komise »SGEI de minimis«.

Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění pod-programu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na webu Ministerstva pro místní rozvoj.


Web MMR k dotaci:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/MMR-poprve-v-historii-vyhlasuje-vyzvu-pro-vystavbu-komunitnich-domu-se