Malé granty Mezinárodního visegrádského fondu

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

  1. kulturní spolupráce (např. festivaly),
  2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace),
  3. školství (např. semináře, letní školy),
  4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež),
  5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)
  6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

Projekty lze spojit s dalšími oblastmi aktivit (např. životního prostředí, sociálních záležitostí, sportu a volného času, médií atd.). Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50 % celkových nákladů na projekt. Celkové náklady zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích (nepeněžní přípěvky, kterým se může dát peněžní hodnota, např. vlastní auto, prostory, provozní náklady), případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu.

Při financování projektů z Fondu se upřednostňují ty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří projekty, na nichž participují méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce (v přeshraničných projektech postačuje účast dvou zemí V4).