Nová zelená úsporám

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Stav výzvy: Příjem žádostí
Podání žádosti od: 01.04.2014
Podání žádosti do: 31.10.2014

Více informací na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/