Příspěvek na ekologické zpracování autovraků

Oproti předchozím letům se program letos výrazně mění. Dotace se bude nově vyplácet na jednotlivé zpracované komodity vzniklé při zpracování autovraků, např. na pneumatiky, plasty, skla atd., tedy ne, jako tomu bylo dosud, na celé autovraky.

Konečný příspěvek pro jednoho žadatele bude vycházet z tabulky komodit (viz níže) a omezen bude počtem přijatých vraků v daném období. Maximální výše dotace na jeden ekologicky zpracovaný autovrak, konkrétně na zpracování komodit s materiálovým využitím, tak může činit až 412 korun.

Podle nových podmínek programu je možné podávat žádosti o dotaci na kompletní zpracování autovraků průběžně po celý rok. Pokud zájemce o příspěvek podá žádost do 31. března 2015, má nárok na příspěvek na zpracování vraků přijatých od 1. ledna 2015. Když žádost pošle po 1. dubnu 2015, vzniká mu nárok na dotaci pouze u autovraků přijatých od 1. dne měsíce, kdy formulář na Fond podal. Podrobnosti k výzvě, včetně formuláře žádosti, jsou dostupné na adrese: https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/. Zájemci o příspěvek mohou žádosti podávat datovou schránkou, poštou i osobně v podatelně Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do 31. prosince 2015.


Přílohy VI Směrnice MŽP - účinné od 27. ledna 2015
Dodatek č. 26 Směrnice MŽP 6/2010 - účinný od 27. ledna 2015
Dokumenty k výzvě - 27. ledna 2015