Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO na rok 2015. Podporovány budou projekty ve třech tematických okruzích:


· Ochrana přírody a biologické rozmanitosti
· Životní prostředí obcí a měst
· Znalosti a informovanost o životním prostředí


V rámci programu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty, doba realizace projektů je ohraničena rokem 2015.
Minimální výše podpory je 10.000,-Kč, maximální výše podpory je 200.000,-Kč na jeden projekt.


Uzávěrka žádostí je 3. Listopadu 2014, kontaktní osobou je RNDr. Miloslav Novák, e-mail: miloslav.novak@mzp.cz.


Další informace naleznete zde: http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015