Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015

Jednotlivé předkládané projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti, především prevence pouliční kriminality (vykrádání vozidel, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, vandalismus), prevence vykrádání obydlí, chat;
c) prevence majetkové trestné činnosti páchané na seniorech (přeplatky, legendy, PIN);
d) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
e) prevence domácího násilí na zvlášť zranitelných obětech, prevence šikany;
f) osobní bezpečí dětí (např. setkání s cizí osobou);
g) prevence zneužívání návykových látek a hazardního hraní ze strany mládeže;
h) BESIP – se zaměřením na alkohol a návykové látky za volantem, problematika chodců a cyklistů; bezpečí seniorů na ulici a v silničním prostoru;

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.