Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2015