21.10.2014
Pavlína Tvrdíková

Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu, která je zaměřená na projekty zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako základní složky IZS.

Podporovanými aktivitami je vybudování informačního systému operačních středisek IZS, pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS. Žadatelem může být kraj a jimi zřizované organizace, datum ukončení příjmu žádostí je 30. 6.2014.

Více informací naleznete v příloze.