10.04.2014
Jan Král

Dotace a granty EU

08.06.2015

Schválení Programového dokumentu IROP

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byl zveřejněn Programový dokument IROP ke dni 4. června 2015, který byl schválen Evropskou komisí.
 
01.06.2015

Vyhlášení prvních výzev v programovém období 2014-2020

Žadatelé o evropské dotace se již mohli seznámit s prvními výzvami z programového období 2014-2020. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je vyhlásil dnes a žadatelé budou moci podávat své žádosti od pondělí 1. června. Dnešní den je také důkazem, že monitorovací systém MS2014+ funguje tak, jak má.
 
26.05.2015

EK schválila Operační program Doprava

Evropská komise (EK) schválila dne 11.5.2015 Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.
 
26.05.2015

EK schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán OP VVV tak bude moci vyhlásit první výzvy.
 
11.05.2015

Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost

Evropská komise 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost. Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz v programovém období 2014 – 2020.
 
27.04.2015

OPŽP 2014-2020: Žadatelé o dotace na ekologické projekty mohou začít přípravy projektů, MŽP zveřejňuje avíza výzev pro rok 2015

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Plní tak slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového OPŽP zveřejní co nejdříve.
 
17.04.2015

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Datum ukončení výzvy: 22. 5. 2015 ve 13,00 hodin.
 
23.02.2015

LXV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015.
 
02.02.2015

LXIV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.
 
08.01.2015

PŘEDBĚŽNÉ HARMONOGRAMY VÝZEV

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok.
 
17.12.2014

Nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 15. prosince 2014 vyhlášena Výzva č. 3 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů.
 
12.12.2014

Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME)

Výzva Evropská komise k podávání návrhů do komunitárního programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME).
 
25.09.2014

Dohoda o partnetrství pro programovací období 2014 - 2020

Evropská komise oficiálně schválila dne 26.8.2014 Dohodu o partnerství pro programovací období 2014-2020 včetně přílohy kapitoly 2.3. Tím byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o Dohodě o partnerství pro programovací období 2014 - 2020.