Dohoda o partnetrství pro programovací období 2014 - 2020

Evropská komise oficiálně schválila dne 26.8.2014 Dohodu o partnerství pro programovací období 2014-2020 včetně přílohy kapitoly 2.3. Tím byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o Dohodě o partnerství pro programovací období 2014 - 2020.