EK schválila Operační program Doprava

Hlavními prioritami OPD 2014-2020 jsou velké infrastrukturní projekty v oblasti silniční a železniční dopravy. „Chci, abychom byli na čerpání evropských prostředků v dalším období lépe připraveni a nebrzdilo nás to, že máme kvůli zmražení přípravy staveb v minulých letech málo projektů. Proto jsme výrazně posílili investice do přípravy projektů a rozběhly se i výkupy pozemků, které byly další překážkou,“uvedl Ťok.

Investice z evropských prostředků budou nově směřovat i na modernizaci vozového parku osobní železniční dopravy, což výrazně přispěje k většímu komfortu cestujících na české železnici. Součástí programu je i rozvoj dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů (ITS).

Cílem OPD je dále podpora multimodální nákladní dopravy, zejména pak rozvoj překladišť kombinované dopravy. Více než doposud bude mít v programu místo městská hromadná doprava v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, trolejbusové systémy). Mezi tyto projekty patří například výstavba linky D pražského metra či tramvajové napojení univerzitního kampusu v Brně.

Výhodou je členění operačního programu do podstatně nižšího počtu prioritních os, než tomu bylo u OPD pro období 2007-2013, který měl celkem sedm os.  Rozdělení do čtyř prioritních os umožní flexibilnější využití prostředků a lepší celkové dočerpání programu.

 Priority OPD 2014 – 2020 (příklady projektů)

Silniční doprava:
·         modernizace dálnice D1 (např. úseky: Mirošovice – Hvězdonice, Humpolec – Větrný Jeníkov)
·         výstavba dálnice D1 (např. Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou)
·         výstavba dálnice D3 (např. Bošilec – Ševětín – Borek)
·         výstavba dálnice D11 (např. Hradec Králové – Jaroměř)
·         výstavba silnice R11 (např. Trutnov – st. Hranice)
·         výstavba silnice R6 (např. Lubenec, obchvat, I. etapa)
·         výstavba silnice R35 (Opatovice – Časy – Ostrov – Vysoké Mýto – Litomyšl)
·         výstavba silnice R48 (např. Rybí – Rychaltice) 

Železniční doprava:

·         dokončení modernizace 4. koridoru na České Budějovice (např. úsek Sudoměřice – Votice)
·         modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně
·         modernizace trati Brno - Přerov, II. etapa Nezamyslice – Přerov
·         modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice
·         modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
·         optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín