EK schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Schválení OP VVV předcházela celá řada jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento operační program je multifondový. Zatímco z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivity, z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity.

OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od  mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na  operační programy z období 2007–2013 v gesci MŠMT, tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V letošním roce je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.

Veškeré informace týkající se OP VVV najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv.  

Znění textu schváleného operačního programu naleznete níže.

OP_VVV_k_5._5._2015.pdf (4,09 MB)

Přílohy Operačního programu OP VVV:

A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf (966,59 KB)

B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf (663,88 KB)

C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf (666,87 KB)

D._Seznam_velkych_projektu.pdf D._Seznam_velkych_projektu.pdf (186,97 KB)

F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf (304,71 KB)

G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf (426,19 KB)

H._Synergie_a_komplementarity.pdf H._Synergie_a_komplementarity.pdf (766,60 KB)

J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf (237,16 KB)

K._Stanovisko_SEA.pdf K._Stanovisko_SEA.pdf (84,95 KB)

 

M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf (287,79 KB)