Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost

Díky schválení programu je tedy možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. První otevřené výzvy určené veřejnosti budou vyhlášeny v srpnu 2015.

  • text programu včetně příloh je ke stažení zde
  • plán výzev pro letošní rok najdete tady
  • veškeré potřebné dokumenty včetně pravidel pro žadatele a  příjemce pak najdete pod tímto odkazem