Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME)

COS—TFLOWS—2014—3—15

Tato výzva je určena zejména pro organizace a instituce zaměřené na cestovní ruch, rozvoj mládeže, či seniorů. Jejím cílem je posílení konkurenceschopnosti evropského odvětví cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezónu se zaměřením na seniory a mládež.

Návrhy projektů musí splňovat zaměření na seniory (55 let a starší) nebo mladé lidi (mezi 15 a 29 lety) a musí být zacíleny na návrh/vytvoření koncepce podpory cestovního ruchu pro zmiňované věkové kategorie.

Kdo může žádat:

Žadatelé musí být aktivní v odvětví cestovního ruchu, či v politice mládeže a seniorů nebo jiné oblasti, která se týká výlučně předmětu výzvy.

Žadatelé dále musí být z členských zemí EU nebo zemí účastnících se programu COSME (dle článku 6 nařízení o COSME)

Konsorcium 4—8 partnerů z minimálně 4 zemí.

Databáze partnerů:

V případě nutného nalezení partnerů do konsorcia je možné použit databázi partnerů CORDIS (více na dále uvedených webových stránkách této výzvy). S hledáním partnerům Vám také může pomoci zástupce sítě Enterprise Europe Network v ČR (www.een.cz).

Podávání návrhů:

Uzávěrka podávání návrhů v elektronické formě je 15. ledna 2015, 17:00 (SEČ).

Elektronické referenční číslo pro tuto výzvu je COS—TFLOWS—2014—3—15.

Další detaily k výzvě: http://ec.europa.eu/ea...me/en/cos—tflows—2014—3—15