LXV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Oblast podpory:

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok, 
  • technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok (na toto opatření lze žádat pouze v kombinaci s rekonstrukcí, dostavbou nebo přístavbou stávajících objektů center a poraden) 
  • úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.“
  •  vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.