PŘEDBĚŽNÉ HARMONOGRAMY VÝZEV

Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy. 

    OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [MS Excel, 20.01KB]

    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání [MS Excel, 28.03KB]

    OP Zaměstnanost [MS Excel, 24.02KB]

    OP Doprava [MS Excel, 13.26KB]

    OP Životní prostředí [MS Excel, 22.92KB]

    Integrovaný regionální OP [MS Excel, 19.86KB]

    OP Praha - pól růstu ČR [MS Excel, 13.07KB]

    OP Technická pomoc [MS Excel, 14.99KB]

    OP Rybářství [MS Excel, 11.29KB]

    Program rozvoje venkova [MS Excel, 21.09KB]

 

    Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika [MS Excel, 17.69KB]