Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Plné znění výzvy je pro žadatele k dipozici zde: ikona souboruVyzva c56