Vyhlášení programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny k předkládání žádostí o dotace