Vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství