25.09.2014
Pavlína Tvrdíková

Ostatní dotace

13.04.2015

Místo, kde žijeme (2015–2016)

Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem jsou projektové markety Hornbach.

Uzávěrka programu je 30.6.2015.
 
13.04.2015

Grantový program Nadace České pojišťovny

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby, občany ČR a pro projekty neziskových organizací (nikoli pro jejich běžný provoz).

Ukončení příjmu žádostí je 15.5.2015.
 
09.04.2015

Nadace Partnerství nabízí granty na sázení stromů

Chcete zlepšit kvalitu i vzhled svého prostředí? Požádejte jako obec, spolek nebo škola o finanční příspěvek na podzimní výsadbu stromů.

Nadace žádosti přijímá do 28. května
 
09.04.2015

Výzva Středoevropské iniciativy (SEI).

Města a obce mohou předkládat žádosti o kofinancování aktivit k posílení spolupráce mezi členy SEI, a to ve formě seminářů, workshopů, krátkých tréninkových kurzů a dalších meetingů. Tyto aktivity jsou financovány z fondu spolupráce SEI a měly by se realizovat v roce 2016.

Uzávěrka přihlášek: středa 20. května 2015, 17h
 
08.04.2015

Program souSedíme si

Program souSedíme si má za cíl rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí. Budou podpořeny projekty, které usilují o posilování mezilidských vztahů v daném místě i k místu samotnému. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení místní veřejnosti do celého cyklu projektu. Žadatel může získat grant až do výše 100 000 Kč a bezplatné vzdělávání.
 
31.03.2015

SOUSEDÍME SI 2015 - Jarní kolo

Cílem programu souSedíme si je rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.

Uzávěrka přihlášek do programu je 15.4.2015.
 
31.03.2015

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.
 
31.03.2015

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů se řídí Podmínkami grantového řízení Podpora regionů a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.
 
31.03.2015

Malé granty Mezinárodního visegrádského fondu

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 Euro. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in-kind příspěvku žadatele nebo in-kind příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.
 
17.03.2015

Program 3P NROS

NROS vyhlašuje 2. výběrové kolo letošního ročníku Programu 3P s uzávěrkou příjmu žádostí 27. dubna 2015
 
19.02.2015

Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výběrová řízení programů Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků pro rok 2015.
 
19.01.2015

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlašuje Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji.

Uzávěrka přijímání žádostí je 31.1.2015
 
31.03.2014

Neziskové organizace mohou dosáhnout na grant až do výše 100 tisíc korun

Grantová kola letošního Regionálního fondu rozvoje, ze kterého mohou neziskové organizace i obce čerpat finanční podporu pro své projekty, představila v Liberci Poštovní spořitelna.
 
Předchozí
1